Wat is Nachtvlinderen Oost-Nederland?

Nachtvlinderen Oost-Nederland (N.O.N.) is een samenwerkingsverband van werkgroepen en individuen gericht op het inventariseren van nachtvlinders in Oost-Nederland waarbij samengewerkt wordt met gebiedsbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel.Wat staat er op de groepsplanning?
De communicatie verloopt via onze facebookgroep "Nachtvlinderavonden" (alleen voor leden van N.O.N.) onder geplande evenementen. Lid worden van N.O.N. gebeurt op uitnodiging. Lidmaatschapsverzoeken via de facebookgroep zonder voorafgaande communicatie zullen worden afgewezen.Werkgroepen aangesloten bij N.O.N.
Vlinderwerkgroep "de Lieveling", IVN Deventer.
Insectenwerkgroep IVN Hardenberg.
Vlinderwerkgroep IVN Zutphen.


Webteam:
Anneke : Oude afvalberg Collendoorn.
Hilco : Natuurgebied Beerze, Gorsselse heide.
Jari : Boetelerveld, Rheezermaten, Updates soortenlijsten.
Julian : Boswachterij Hardenberg, Vechtpark Hardenberg, Techniek.
Kees : Boswachterij Staphorst, Leusener Maan, Veerslootslanden, Oldematen, Junner Koeland.