Rheezermaten

In het gebied zijn drie punten met Blauwgrasland waar het nachtvlinderen plaatsvindt. In samenwerking met Staatsbosbeheer willen we bekijken of er opvallende verschillen zijn wat betreft de soortensamenstelling in die drie hoeken. Om de soortenlijsten zo compleet mogelijk te krijgen is het een meerjarenproject waarbij eens per maand geïnventariseerd wordt op één van de punten. In april was het "punt 1"; de meest noordelijke locatie. In mei doen we punt 2 (zuidelijker) en in juni zal dat punt 3 zijn (zuidelijkste locatie) om vervolgens in juli weer bij punt 1 aan de slag te gaan. in 2019 zal er in april niet op punt 1 gevlinderd worden omdat we daar in april 2018 al zijn geweest. De punten/maanden worden van volgorde gewisseld zodat uiteindelijk van elke maand gegevens zijn van alle drie de punten.


Op deze pagina van http://www.floraenfaunahardenberg.nl staat meer info over de werkwijze en een totale soortenlijst van de Rheezermaten met van elke soort een foto en daarbij aangegeven op welke punten we die soort hebben aangetroffen.


Ook vind je bovenaan op die pagina de lijst "Details per inventarisatienacht". Daar kun je de details van een specifieke onderzoeksavond bekijken zoals de temperatuur, maanstand en bijvangsten.
Die van april 2018.
Abonneren op RSS - Rheezermaten