Vechtpark Hardenberg - 27 februari 2019

Gemeente: 
Gebiedsbeheerder: 
Jaartal: 
Maand: 

1 Voorjaarsboomspanner - Alsophila aescularia
2 Kleine voorjaarsspanner - Agriopis leucophaearia
3 Tweestreepvoorjaarsuil - Orthosia cerasi
4 Kleine voorjaarsuil - Orthosia cruda
5 Zwartvlekwinteruil - Conistra rubiginosa
6 Bosbesuil - Conistra vaccinii
7 Voorjaarsbladroller - Tortricodes alternella
8 Gewone/Bonte kaartmot - Agonopterix heracliana / ciliella